۱٫ تجاری‎سازی پژوهش‎های کاربردی و توسعه‎ای برای تولید فناوری‎های برتر و با ارزش افزوده فراوان
۲٫ ارائه خدمات تخصصي و مشاوره‏اي (خدمات علمي،‌ تحقيقاتي و فني) از طریق امکانات موجود در دانشگاه با دریافت مجوز
۳٫ توليد محصولات با فناوری نوين(تولید و توسعه فناوری‎های برتر)
۴٫ ارایه خدمات توسعه کارآفرینی، با محوریت خوشه‎های کسب و کار
۵٫ انجام خدمات ورود کسب و کار به بازار ملی و منطقه‎ای