هسته‌ها و واحد های فناور پس از گذراندن مراحل پذيرش مى‌توانند به عنوان هسته و یا واحد فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه از خدمات اين مركز بهره‌مند شوند. شرايط استفاده از اين خدمات به شرح زير مى‌باشد:

• عقد قرارداد استقرار  استفاده از خدمات مركز

• پرداخت بخشى از هزينه‌هاى خدمات

• ارايه گزارش عملكرد به مركز (۳ ماهه)