۱٫    شرکت‎هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.
۲٫    در صورتي كه سهام دانشگاه كمتر از ۵۰ درصد باشد،‌ شركت دانش بنيان، شركتي خصوصي است كه بايد تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شركت‎‎ها ثبت شود.
۳٫    شرکت‎هایی که دانشگاه‎ها نیز در آن مالکیت دارند.
۴٫    درصورتي‎كه سهام دانشگاه ۵۰ درصد يا بيشتر باشد، شركت دانش بنیان، شركتي دولتي است.